La motricitat fina

És important plantejar propostes de joc que ajudin a desenvolupar aquesta destresa

Els infants, a mesura que creixen van adquirint habilitats a nivell motor, van coneixent i dominant el seu propi cos i això els va obrint tot un ventall de noves possibilitats de relacionar-se amb l’entorn. 

Per una part, trobam la motricitat gruixada que és l’habilitat de poder realitzar moviments globals i amplis del cos i estan directament relacionats amb la capacitat de mantenir l’equil·libri i realitzar canvis de posició del cos amb destresa. Per altra part, trobam la motricitat fina que és aquella que permet la realització de moviments afinats, petits i precisos. Implica un gran control de mans i dits. 

La motricitat està ben present a la vida quotidiana: aixecar-se del llit, pujar escales, organitzar juguetes, emprar estris al moment de les menjades, treure un mocador d’una capsa… per aquest motiu, és important anar deixant als infants provar de dur a terme les tasques del dia a dia de manera autònoma. Amb la pràctica, aniran adquirint més destresa; l’assaig-error és la millor manera d’aprendre i els suposa haver de cercar noves estratègies o polir les que ja tenen apreses. És important ser conscients de les capacitats que té cada un per així adequar allò que els podem plantejar, però és important estar atents a la seva evolució per, a poc a poc, afegir dificultat. Per exemple, oferir a un nadó d’11 mesos una cullera per menjar un saltejat d’arròs i, quan veim que ja l’empra amb bastanta destresa, oferir-li una sopa per menjar amb cullera. El fet de què hi hagi líquid, li suposarà haver de perfeccionar l’ús de la cullera que ja tenia bastant dominat. Els infants, per naturalesa, sempre estan motivats a fer les coses per sí mateixos i a provar nous reptes. 

Pel que fa a la motricitat gruixada, anar al parc, muntar en bicicleta, anar amb patinet, jugar amb una pilota… són activitats que ajuden a desenvolupar aquesta habilitat i tenim bastant presents en el dia a dia però a casa, no podem oblidar oferir opcions per treballar també la motricitat fina. A més de tasques quotidianes vàries (rentar-se les dents, vestir-se, servir-se…), podem plantejar jocs que ajudin a millorar la seva destresa i la coordinació oculomanual (ull-mà). 

Alguns exemples podrien ser:

Utilitzar estris diferents i suports variats ajudarà a l’infant a agafar precisió. Caldrà que s’adapti al suport que li hem ofert, per tant, haurà de mesurar la seva intervenció per adequar-se al paper, cartró, llenç... que li hàgim preparat. Si aquest suport es troba a una taula, al terra, en vertical a una pissarra... també li plantejarà reptes diferents. El tipus d’estri: pinzells, ceres, retoladors, llapis, etc. també li suposarà haver d’ajustar la força, els moviments, la manera d’agafar-ho...

Pintar
Safates amb pasta crua, arròs, arena, pedres... estris com culleres, pots, embuts, pinces, oueres... aquests tipus de materials donen moltíssimes possibilitats, tant es pot fer a l’engròs com una proposta més controlada. Es pot oferir damunt una superfície perquè l’infant estigui dret o assegut o bé, al terra perquè l’infant també es col·loqui al terra. També és interessant alternar les opcions perquè això li suposarà reptes diferents, igual que amb la pintura. En aquest cas, la proposta es pot oferir a partir de l’any i mig o dos anys. A mesura que van creixent, es poden introduir pepes petites, animalets, ninots... perquè vagi agafant un caire més simbòlic. Els infants, quan són petits omplen, buiden, transvasen, trabuquen... i a mesura que van creixent i desenvolupant el llenguatge, aquest joc va evolucionant cap a un caire més simbòlic on apareixen rols, imitacions de situacions quotidianes, imaginen mons i situacions...
Safates d'experimentació
pressionar, esclafar, modelar, aplanar, fer pessics... són algunes de les possibilitats que dóna aquest material. Si no ens agraden les plastilines convencionals, es pot preparar pasta de sal o pasta d’oli casolana que es pot guardar uns dies a la gelera per poder-la utilitzar en més d’una ocasió. Si li volem aportar color, podem afegir-hi colorants alimentaris.

Manipular pasta o plastilina
tenir bolletes i pecetes per fer collars i polseres emprant fils diferents també ajudarà a treballar la motricitat dels més petits. En aquest cas, seria una proposta per dur a terme amb infants a partir de 3 anys per evitar que es fiquin peces a la boca. La dificultat d’aquesta proposta es pot anar ajustant a la destresa de cada un ja que, les possibilitats són infinites!

Fer polseres i collars

Totes aquestes activitats també ofereixen als infants informació sensorial: la pintura, les pastes, manipular elements variats… són materials amb una textura, temperatura, forma, olors, renous i colors diferents. És interessant oferir als infants elements variats, contextos de joc diferents que estimuli els sentits. Aquestes propostes, a més, els obri les portes a la creativitat, a la investigació i al descobrir maneres de fer diferents. Els infants, aniran adquirint destreses, creant la seva manera de jugar, destriant allò que els agrada més d’allò que no els agrada tant… són jocs oberts, sense una única manera de fer i això permet a cada un actuar així com ell necessita. Per tant, són propostes que s’adapten a tots els nins i nines. D’aquests tipus de joc, també en destacam el fet de què s’hagin de concentrar. Cal centrar-se i organitzar-se per dur a terme aquestes propostes, els infants van aprenent a dedicar temps a allò que fan. Aquest tipus de propostes són un tant delicades, per tant, necessiten un ritme pausat i una certa calma per dur-les a terme. És interessant que els nins i nines puguin combinar activitats mogudes amb activitats més relaxades. Ambdues són importants en el seu desenvolupament i, com heu pogut veure, amb elements que tenim per casa, podem organitzar una estona de joc ben profitosa!

Fotos dels exemples

Propostes senzilles aplicables a casa i a l'escola

Pintura

Safata d'experimentació

Plastilina

Polseres i collars

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *